Účetní hlavní knihy

Pro účely výběrového řízení na tuto pracovní pozici bude společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., IČO: 264 50 691, se sídlem Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5, zapsaná do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 83051, jakožto správce osobních údajů, zpracovávat na základě právního důvodu oprávněného zájmu Vámi poskytnuté (či z veřejně dostupných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů a dalšími platnými právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Výše uvedeným oprávněným zájmem je nalezení vhodného zaměstnance společností MAKRO a jednání o vzniku pracovního poměru mezi Vámi a společností MAKRO. Zpracování bude prováděno po dobu 6 měsíců ode dne doručení Vaší odpovědi na pracovní pozici v rámci výběrového řízení. Zpracování osobních údajů bude pro společnost MAKRO provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení a také berete na vědomí, že můžete být správcem požádán o vyplnění dotazníků či účastnit se testování za účelem a v průběhu výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Další informace o zpracování údajů společností MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., IČO: 264 50 691, se sídlem Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5, zapsaná do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 83051, jakožto správce osobních údajů, včetně možných příjemců poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů, kterého je možno kontaktovat na MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. Pověřenec GDPR, Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5 nebo na e-mailu: poverenec@makro.cz.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.